a-history-of-the-sociology-of-childhood

کتاب تاریخچه جامعه‌شناسی کودکی از بری مایال

کتاب تاریخچه جامعه‌شناسی کودکی از بری مایالReviewed by ‌Berry mayall on Aug 31Rating: 4.5

این کتاب کوتاه نوشته شده تا تأملاتی بر چگونگی ( و تا حدی چرایی) توسعۀ جامعه‌شناسی کودکی، پیشگامان، و زمینه‌هایش ارائه‌دهد. منطق نگارش آن این است که من، همراه دیگران، در مقدار خوبی از دورۀ اصلی‌ای که اینجا ذکر شده زندگی و کار کرده‌ام. راه‌های بسیاری برای مواجهه با این موضوع وجود دارد، و در این مجال به برخی تلاش‌های دیگر در طول تاریخ ارجاع می‌دهم. انتخاب موضوعات و کارها به گزینش و ارتباط آنها با دانش و تجربه‌ام بازمی‌گردد. همچنین با متفکرانی همفکری کرده‌ام که مانند من، در طول دهۀ ۱۹۸۰ و پس از آن در تحولات این رشته زیسته‌اند. بنابراین نکتۀ بنیادین کتاب ارائۀ اطلاعات پس‌زمینه‌ای، عمدتاً برای کسانی است که درگیر مطالعۀ رویکردهای جامعه‌شناسانه به کودکی هستند.

این کتاب به‌نوعی مطالعۀ جنبش‌های فکری است، که اشاراتی برای کارهای دقیق‌تر و نظری ارائه میدهد، که ممکن است خوانندگان مایل به پیگیری آن باشند. کتاب شامل ارجاعات بسیاری است که گردآوری شده‌اند تا مسیرهایی برای مطالعات بیشتر مهیا سازند. با این حال، فهرست کاملی ارائه نمی‌دهد؛ بیشتر ایدۀ آن جلب توجه خوانندگان به برخی متون است که پیشنهادات بیشتری برای مطالعه پیش روی آنان می‌گذارد. شکی نیست که پاسخی قطعی به پرسش از چگونگی و چرایی آغاز جامعه‌شناسی کودکی در دهۀ ۱۹۸۰ وجود ندارد. هر تاریخی متفاوت از دیگران خواهد بود. اینجا برخی تحولات تواناساز را نشان می‌دهم. عمدتاً بر کارهای به زبان انگلیسی تمرکز میکنم، چراکه این چیزی است که در دسترس سخنوران انگلیسی است! و گمان میکنم درست است اگر بگوییم اکثر کارها روی این موضوع به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند. اما گسترۀ کارها تنها محدود به ایالات متحده و انگلستان نیست، بلکه کارهای انگلیسی از کشورهای اسکاندیناوی و آلمان نیز وجود دارد. این نشان از ضعف زبانی سخنوران انگلیسیزبان است که، به طور کلی، نمیتوانند آثار مرتبط به زبانهای دیگر، به ویژه آلمانی، و اخیراً فرانسوی، پرتغالی، و اسپانیایی را مطالعه کنند. در پایان کتاب، یادداشتهایی دربارۀ پیشرفتها در جامعه‌شناسی کودکی در آن کشورها، و کارهای پژوهشی و ایده‌هایی ارائه میکنم که از جهان اکثریت در حال ظهور هستند. در جهانی که سریعاً در حال حرکت است، و نشریاتی که به سرعت منتشر می‌شود، در بخش‌های پایانی به برخی پیشرفت‌های مهم معاصر در جهان‌های اجتماعی کودکی، به ویژه پیامدهای ابتکارات تکنولوژیک برای تجارب کودکی، چگونگی تغییر سرشت دوران‌های کودکی بواسطۀ جهانی‌شدن، و روابط کودک-بزرگسال اشاره میکنم. این تحولات با مجاری پژوهشی جدیدی، از جمله تحقیقات عرضی میان جوامع، همراه بوده است.

باید در همین ابتدا توجه داشته باشیم که چرا رویکردهای جامعه‌شناسانه به کودکی مهم است. دوباره، مفسران تأکیدات متنوعی دارند، و برخی بر جنبه‌های جذاب برساخت اجتماعی کودکی تأکید میکنند؛ دیگران بر دلالت‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی وضعیت کودکان در جوامع. به نظر من، هم از نظر اجتماعی و هم سیاسی مهم است، که تفکر جامعه‌شناسی را به دوران کودکی وارد کنیم تا کودکان را به عنوان اعضای رسمی جامعه به رسمیت بشناسیم، نه ابژه‌های پیشااجتماعیِ جامعه‌پذیری، بلکه به مثابۀ عاملان مشارکت‌کننده در رفاه جامعه. اگر فهم بیشتر از و احترام به کودکان و کودکی را کسب کنیم، مزایای زیادی برای همۀ نسلها و جوامع دارد (همانطور که فمینیسم فهم از زنان را تغییر داده است). فراتر از همۀ اینها، کودکان حدود یک‌سوم انسان‌ها را تشکیل می‌دهند، و در سراسر جهان، در رفاه اقتصادی خانواده‌ها و جوامع مشارکت می‌کنند. مهمتر از همه این است که کودکی را به عنوان بخش سازندۀ دائمی جامعه به رسمیت بشناسیم، و به فرایندهای ارتباطی بین‌نسلی میان کودکان و بزرگسالان توجه کنیم. این اقدام مهم نیازمند بیرون کشیدن کودکان و کودکی، به لحاظ نظری، از خانواده‌ها و در نظر گرفتن آنان به عنوان گروهی اجتماعی است، با منافع خاص خودشان، که به طرق خاص بواسطۀ عوامل کلان اجتماعی، نهادی، اقتصادی، و تاریخی تحت فشار هستند. بدین ترتیب، حقوق کودکان و تقاطع آنان با فهم جامعه‌شناسانه میتواند به مثابۀ موضوعی مهم و واقعاً محوری برای تحقیق و بررسی فهم شود. در پایان، مطالعۀ جامعه‌شناختی کودکی امری سیاسی است، که هدفش بهبود احترام به حقوق کودکان در جامعه، از جمله حقوق آنان نسبت به عدالت توزیعی است. (از مقدمه کتاب)

تاریخچه جامعه شناسی کودکی
نویسنده: بری مایال
ترجمه: حسام حسین زاده
نشر اینترنتی رهایی، ۱۳۹۵

مطالعه آنلاین و دانلود:

برای دریافت روزانه اخبار جامعه شناسی در تلگرام، اینجا کلیک کنید.

پاسخی بگذارید:

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانویس وبسایت

Sliding Sidebar